FERRADUEL

Kategoriler:

Kabuk Sertliği: Taş bademi

Çiçeklenme Dönemi: Orta-Geç

Randıman: %35-40

Tozlayıcıları: Ferragnes

Anaç: GF-677, Acı badem