NONPAREİL

Kabuk Sertliği: El bademi

Çiçeklenme Dönemi: Orta-Erken

Randıman: %45-50

Tozlayıcıları: Texas, Drake

Anaç: GF-677, Acı badem

Kategoriler: