Lauren

Kategoriler:

Kabuk Sertliği: Sert

Çiçeklenme Dönemi: Orta-Geç

Randıman: %35-40

Tozlayıcıları: Ferraduel

Anaç: GF-677, Acı badem