CAN ERİK

Kabuk Rengi: Yeşil

Et Rengi: Yeşil

Meyve Çapı: 30-34 mm

Çiçeklenme Dönemi: Erken

Hasat Zamanı: 5-15 Mayıs

Tozlayıcılar: Cin Eriği

Anaç: Myrobalan 29C, Marianna GF 8/1, Toro

Kategoriler: